"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 12 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2015 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2015. 03
14-02-2015 Quyết định số 642/QĐ-UBND ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2015 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Định. 43
13-02-2015 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 53
26-02-2015 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015. 63
26-02-2015 Quyết định số 671/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. 67
26-02-2015 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp không gian khoa học tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 70
27-02-2015 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu kho bãi tập trung xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. 73
04-03-2015 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2015. 76
04-03-2015 Quyết định số 718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Bình Định. 88
23,493,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner