"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2015 Ngày 20 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2015 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 03
11-03-2015 Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014. 11
11-03-2015 Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội. 15
13-03-2015 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC. 17
16-03-2015 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2015 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khai thác, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định. 25
06-03-2015 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 tỉnh Bình Định. 27
10-03-2015 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (khoa Ung bướu) thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh". 76
10-03-2015 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 83
12-03-2015 Quyết định số 825/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 91
23,484,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner