"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2015 Ngày 11 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2015 Quyết định số 816/QĐ-UBND ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh. 03
20-03-2015 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" của tỉnh Bình Định. 16
20-03-2015 Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn thu khác phát sinh trong thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2015 Quyết định số 890/QĐ-UBND phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2014. 37
17-03-2015 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3). 73
18-03-2015 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2015. 78
18-03-2015 Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính". 80
19-03-2015 Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định. 83
20-03-2015 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức "Sao y bản chính". 95
23-03-2015 Quyết định số 979/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong năm 2015. 98
25-03-2015 Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv. 100
25-03-2015 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ga đi cáp treo thuộc Khu lấn biển Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn. 114
26-03-2015 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về mức phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. 118
23,484,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner