"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 18 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2015 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. 03
25-03-2015 Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động về thanh tra trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
26-03-2015 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 (nguồn vốn của tỉnh). 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2015 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu lấn biển Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn. 39
26-03-2015 Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí duy tu, sữa chữa, quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2015. 43
02-04-2015 Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 45
23,493,775 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner