"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2015 Ngày 25 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2015 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc phân cấp chủ sở hữu và phê duyệt Đề án tiếp nhận chức năng chủ sở hữu, quản lý, vận hành Hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn. 04
09-04-2015 Quyết định số 1233/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên giai đoạn 2015 - 2018. 06
09-04-2015 Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 14
15-04-2015 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 21
20-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định" triển khai thực hiện trong năm 2015 - 2016. 26
26-03-2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 có tính đến biến đổi khí hậu. 27
31-03-2015 Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội. 33
01-04-2015 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2015 của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. 43
02-04-2015 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Cát Trinh (thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). 47
02-04-2015 Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Phú Phong (thị trấn Phú Phong và vùng phụ cận) đến năm 2030 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 49
03-04-2015 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. 58
08-04-2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 62
13-04-2015 Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh. 64
15-04-2015 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2020. 74
16-04-2015 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn bổ sung Quỹ giải quyết việc làm địa phương năm 2015. 76
17-04-2015 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2015. 79
17-04-2015 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015 - 2016 tại tỉnh Bình Định. 86
20-04-2015 Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức cụm thi địa phương Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Bình Định. 95
20-04-2015 Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2), Hạng mục 1: Thoát nước mưa, thu gom nước thải, Hạng mục 2: Nhà máy xử lý nước thải; Hạng mục 3: Quản lý chất thải rắn, Hạng mục 5: Quỹ quay vòng và Chương trình vệ sinh trường học; Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. 105
Trung tâm Công báo
24-04-2015 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB đính chính Công báo số 27 + 28 ngày 18/4/2015. 111
23,658,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner