"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2015 Ngày 14 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2015 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
24-04-2015 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. 13
27-04-2015 Quyết định số 1495/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 20
27-04-2015 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 25
04-05-2015 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
25-04-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2015 Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. 40
24-04-2015 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 42
24-04-2015 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Tây Sơn năm 2015. 54
24-04-2015 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Công trình: Khu du lịch Thủy liệu pháp Kỳ Co - Nhơn Hội. 56
24-04-2015 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 62
27-04-2015 Quyết định số 1491/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015. 69
27-04-2015 Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 76
22-04-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 88
22-04-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. 93
23,658,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner