"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2015 Ngày 30 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2015 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 15
13-05-2015 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ để ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2015. 17
18-05-2015 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh. 21
25-05-2015 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định". 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2015 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hóc Bợm (thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 42
04-05-2015 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển Quy Nhơn (đoạn từ Tượng đài chiến thắng đến đường Phan Chu Trinh). 44
11-05-2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2015. 47
13-05-2015 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015. 49
18-05-2015 Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm dịch vụ logistics Tân Cảng miền Trung. 53
18-05-2015 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định. 56
18-05-2015 Quyết định số 1674/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2014 - 2015. 63
20-05-2015 Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2015. 64
21-05-2015 Quyết định số 1705/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. 73
21-05-2015 Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014. 83
21-05-2015 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuy Phước. 91
22-05-2015 Quyết định số 1750/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2015. 96
22-05-2015 Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. 99
22-05-2015 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2015. 102
08-05-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng, quản lý và huy động lực lượng dự bị động viên. 116
23,658,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner