"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2015 Ngày 18 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2015 Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
29-05-2015 Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2015 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về sản suất và kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. 23
26-05-2015 Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2015. 25
26-05-2015 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. 28
02-06-2015 Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu du lịch Dviews Resort. 30
02-06-2015 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định. 38
03-06-2015 Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2015. 43
09-06-2015 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn. 45
15-05-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. 49
23,484,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner