"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2015 Ngày 20 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2015 Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
07-07-2015 Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015. 23
10-07-2015 Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh). 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2015 Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy lọc rượu phục vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất men rượu phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định". 32
30-06-2015 Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc giao dự toán kinh phí quy hoạch năm 2015. 35
30-06-2015 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Chung cư Hoàng Văn Thụ. 40
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015. 42
01-07-2015 Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. 45
02-07-2015 Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Tiêu chí Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và Tiêu chí Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bình Định. 50
02-07-2015 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc thành lập và phê duyệt Kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối, sử dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
03-07-2015 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). 59
03-07-2015 Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất ở tái định cư tại các Điểm tái định cư trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước phục vụ dự án xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19. 66
06-07-2015 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Infotech. 68
06-07-2015 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Way. 70
06-07-2015 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn. 72
07-07-2015 Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016. 74
07-07-2015 Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Bình Định. 78
10-07-2015 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Nhà báo Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. 81
10-07-2015 Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. 83
10-07-2015 Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2015. 87
10-07-2015 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. 90
10-07-2015 Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện Hoài Nhơn, huyện An Lão và huyện Tuy Phước. 94
16-07-2015 Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc phân bổ 100 tấn gạo tạm ứng để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán năm 2015 gây ra. 102
23,484,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner