"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2015 Ngày 30 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015. 03
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh. 13
10-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
10-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
10-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất trồng rừng phòng hộ phát sinh năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
10-07-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập (Đợt 3 - Thực hiện năm 2014) theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh. 116
23,484,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner