"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2015 Ngày 06 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
24-07-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 06
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 08
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 13
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2015 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2015 Quyết định số 2549/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh năm 2015. 21
23-07-2015 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. 29
27-07-2015 Quyết định số 2593/QD-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 37
28-07-2015 Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 39
28-07-2015 Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và kiện toàn Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh thành Ban Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND tỉnh. 42
28-07-2015 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 44
28-07-2015 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 53
03-08-2015 Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 61
29-07-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. 76
17-07-2015 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dừa Hoài Nhơn. 81
22-07-2015 Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 82
23-07-2015 Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp dưới hình thức "bản sao y bản chính". 83
27-07-2015 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm đinh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 92
27-07-2015 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2015 từ nguồn dự phòng chi. 95
27-07-2015 Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Quy hoạch lâm viên xanh núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2025. 97
27-07-2015 Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2035. 99
28-07-2015 Quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 101
28-07-2015 Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 103
28-07-2015 Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" của tỉnh Bình Định. 118
23,484,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner