"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2015 Ngày 07 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. 03
06-08-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí dự án trong điểm nhóm C của tỉnh. 05
06-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về việc quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
06-08-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định về lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
06-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 12
06-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
06-08-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định. 17
06-08-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND về việc quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2015 Quyết định số 2836/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 24
14-08-2015 Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 32
19-08-2015 Quyết định số 2885/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phát triển Khu Đô thị mới Nhơn Hội (phục vụ Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội). 35
07-08-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2015 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại các lô đất dịch vụ thuộc khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. 43
23,484,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner