"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2015 Ngày 20 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
01-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
01-09-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện đồng bằng, miền núi. 27
01-09-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc quy định về phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
01-09-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2015 Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020. 41
08-09-2015 Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2015 Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện. 57
11-09-2015 Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng). 60
11-09-2015 Quyết định số 3135/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
11-09-2015 Quyết định số 3136/QĐ-UBND về việc công bố ban hành mới 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 65
11-09-2015 Quyết định số 3137/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể đoạn từ ngã 3 đường Hoàng Văn Thụ đến Chi Lăng phục vụ công tác bồi thường GPMB nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh. 68
15-09-2015 Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3047/QĐ-CTUBND ngày 24/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. 70
15-09-2015 Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2015. 72
15-09-2015 Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2015. 76
15-09-2015 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2015. 80
15-09-2015 Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninht năm 2015. 85
15-09-2015 Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2015. 90
15-09-2015 Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định. 94
23,676,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner