"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54 + 55           Năm 2015 Ngày 10 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2015 Quyết định số 3172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định. 04
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015. 06
22-09-2015 Quyết định số 3281/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
25-09-2015 Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 31
01-10-2015 Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. 37
01-10-2015 Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách hội có tính chất đặc thù. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2015 Quyết định số 3182/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các tàu cá tham gia dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam. 45
15-09-2015 Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam. 49
17-09-2015 Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định. 59
18-09-2015 Quyết định số 3220/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. 70
22-09-2015 Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020. 77
22-09-2015 Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Bình Định. 80
23-09-2015 Quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc điểu chỉnh, bổ sung một số nội dung của gói thầu QN-6.20.2F thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 83
25-09-2015 Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức "sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 85
25-09-2015 Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm. 88
25-09-2015 Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Cục Thuế và các Chi cục. 90
25-09-2015 Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. 93
25-09-2015 Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc công bố 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 97
28-09-2015 Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 101
02-10-2015 Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. 107
23,676,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner