"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56 + 57           Năm 2015 Ngày 23 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2015 Quyết định số 3487/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 22
08-10-2015 Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 32
12-10-2015 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. 49
12-10-2015 Quyết định số 3564/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức chi bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ công tác giúp việc định giá đất cụ thể, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 52
16-10-2015 Quyết định số 3674/QĐ-UBND công nhận kết quả duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2015 Quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Nhà máy chế biến và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất muối sạch và muối tinh dùng cho dược phẩm và các ngành công nghiiệp khác tại Bình Định. 58
06-10-2015 Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định. 62
12-10-2015 Quyết định số 3549/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Năng khiếu Thể thao Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 64
16-10-2015 Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 70
16-10-2015 Quyết định số 3646/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trường Đại học Quy Nhơn. 77
16-10-2015 Quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2018. 80
16-10-2015 Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định. 82
19-10-2015 Quyết định số 3685/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 93
23,484,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner