"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58 + 59           Năm 2015 Ngày 30 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2015 Quyết định số 3828/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 của tỉnh Bình Định. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2015 Quyết định số 3672/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 12
19-10-2015 Quyết định số 3684/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. 50
22-10-2015 Quyết định số 3728/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2015. 55
23-10-2015 Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại một số khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 57
27-10-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2015. 93
27-10-2015 Quyết định số 3832/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp. 94
23,484,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner