"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60 + 61           Năm 2015 Ngày 17 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021. 03
09-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2015 Quyết định số 3830/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 19
30-10-2015 Quyết định số 3875/QĐ-UBND phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định" của Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Phong. 30
03-11-2015 Quyết định số 3953/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2015 Quyết định số 3814/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Cát Hanh, huyện Phù Cát theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. 42
30-10-2015 Quyết định số 3874/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Định. 47
04-11-2015 Quyết định số 3966/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. 50
06-11-2015 Quyết định số 4020/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Định. 58
06-11-2015 Quyết định số 4030/QĐ-UBND về việc thành lập ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Bình Định. 61
10-11-2015 Quyết định số 4053/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định. 64
11-11-2015 Quyết định số 4080/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí "Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 76
02-11-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. 88
11-11-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 92
23,658,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner