"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66 + 67           Năm 2015 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các Trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2015 Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
24-11-2015 Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2015 Quyết định số 4182/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015. 38
20-11-2015 Quyết định số 4201/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đồ án: Quy hoạch khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Cụm kho từ Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn đến Công ty TNHH thương mại Ánh Việt, dọc Quốc lộ 1D. 40
20-11-2015 Quyết định số 4203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016. 44
25-11-2015 Quyết định số 4264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2015. 47
01-12-2015 Quyết định số 4303/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn tỉnh (lần 3). 57
01-12-2015 Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định. 81
03-12-2015 Quyết định số 4341/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức "Chung kết Giải Võ thuật cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai Vô địch Let'sViet lần thứ III năm 2015". 84
04-12-2015 Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc sử dụng tồn quỹ ngân sách tỉnh để thanh toán cho Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2). 91
07-12-2015 Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2015 và số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2016. 92
11-11-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 116
23,493,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner