"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2016 Ngày 26 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
12-10-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản và dự án kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2016 Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định. 56
17-10-2016 Quyết định số 3666/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2016 Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Bình Định năm 2016. 60
14-10-2016 Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017. 61
18-10-2016 Quyết định số 3676/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. 65
19-10-2016 Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 75
20-10-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. 82
20-10-2016 Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định. 89
24-10-2016 Quyết định số 3740/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý. 93
11-10-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 100
11-10-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp. 105
19-10-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 109
23,481,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner