"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2017 Ngày 16 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2016 Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2016 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại; xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
10-01-2016 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015. 20
10-01-2017 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017. 73
23,593,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner