"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2017 Ngày 30 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 04
07-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 10
17-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2017 Quyết định số 755/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 28
15-03-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 135 năm 2016. 47
21-03-2017 Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2017 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. 54
09-03-2017 Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 56
10-03-2017 Quyết định số 783/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - Năm 2018 tỉnh Bình Định. 58
10-03-2017 Quyết định số 784/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ I, năm 2017. 64
10-03-2017 Quyết định số 790/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2017. 77
10-03-2017 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phân chia mức tiền lương bình quân kế hoạch tối đa của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước gắn với lợi nhuận kế hoạch. 81
13-03-2017 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Bình Định. 84
13-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017. 87
16-03-2017 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh. 95
17-03-2017 Quyết định số 902/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017. 104
23,679,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner