"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2017 Ngày 12 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2017 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 16
23-03-2017 Quyết định số 1022/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2020. 56
29-03-2017 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. 69
30-03-2017 Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành. 79
30-03-2017 Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 5044/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017. 86
13-03-2017 Quyết định số 822/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2017. 99
29-03-2017 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo nghề năm 2017 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 109
30-03-2017 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 111
23,653,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner