"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2017 Ngày 17 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2017 Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 25
31-03-2017 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc phân công bổ sung các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành trong giai đoạn 2011 - 2020. 46
03-04-2017 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2017 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2017. 55
30-03-2017 Quyết định số 1099/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 68
30-03-2017 Quyết định số 1113/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 87
31-03-2017 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. 94
05-04-2017 Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
05-04-2017 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đến năm 2025. 113
23,582,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner