"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2017 Ngày 20 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2017 Quyết định số 1193/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Chiến thắng Chốt Lò Rèn. 15
07-04-2017 Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 17
11-04-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 34
12-04-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2017 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Du lịch tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 48
03-04-2017 Quyết định số 1157/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 52
04-04-2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 65
12-04-2017 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 103
23,593,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner