"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2017 Ngày 18 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
27-04-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
09-05-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2017 Quyết định số 1431/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-04-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. 35
26-04-2017 Quyết định số 1452/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 39
27-04-2017 Quyết định số 1470/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông. 53
28-04-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 và Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 61
04-05-2017 Quyết định số 1541/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận Người có công tỉnh Bình Định. 65
05-05-2017 Quyết định số 1552/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
09-05-2017 Quyết định số 1603/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017. 72
09-05-2017 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 84
11-05-2017 Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 2017 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. 96
15-05-2017 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Biểu trưng tỉnh Bình Định. 100
15-05-2017 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017. 102
23,653,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner