"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2017 Ngày 01 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. 04
14-07-2017 Nghị quyết số 55/2017NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2017 (vốn ngân sách tỉnh). 09
14-07-2017 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
14-07-2017 Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. 30
14-07-2017 Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 32
14-07-2017 Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 46
14-07-2017 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 51
14-07-2017 Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bản tỉnh Bình Định. 53
14-07-2017 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
14-07-2017 Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 58
14-07-2017 Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND đặt tên một số quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 60
14-07-2017 Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 của Quy định về một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa XI). 63
14-07-2017 Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung). 65
14-07-2017 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. 78
14-07-2017 Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020. 96
14-07-2017 Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 106
14-07-2017 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tinh Bình Định. 108
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2017 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 116
23,680,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner