"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2017 Ngày 15 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2017 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. 05
14-07-2017 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 13
14-07-2017 Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
14-07-2017 Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND đặt tên một số quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 36
14-07-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. 39
14-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. 41
14-07-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND bổ sung quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
14-07-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020. 46
14-07-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 48
14-07-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 50
14-07-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 52
14-07-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 58
20-07-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung). 71
20-07-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
20-07-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung). 79
20-07-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 81
20-07-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 84
20-07-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. 87
26-07-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2017 Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. 111
27-07-2017 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017 - 2018. 113
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 theo Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 116
23,653,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner