"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2018 Ngày 19 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
12-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-02-2018 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018. 16
26-02-2018 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2018. 20
28-02-2018 Quyết định số 629/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định. 23
13-03-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2017 Quyết định số 4833/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018. 42
10-01-2018 Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 60
02-02-2018 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2017. 67
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018. 84
12-02-2018 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình Sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2018. 110
26-02-2018 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018 cho các huyện, thị xã. 112
27-02-2018 Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. 114
01-03-2018 Quyết định số 661/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2018. 116
23,484,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner