"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 05 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 04
07-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. 12
07-12-2018 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
07-12-2018 Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020. 18
07-12-2018 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
07-12-2018 Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND sữa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Mục A Bảng số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
07-12-2018 Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
07-12-2018 Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018. 33
07-12-2018 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. 38
07-12-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2020. 42
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 44
07-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 72
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2018 Quyết định số 4457/QĐ-UBND công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018. 116
23,593,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner