"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2019 Ngày 07 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
07-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. 08
07-12-2018 Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn (Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa) thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 10
07-12-2018 Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố. 12
07-12-2018 Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
07-12-2018 Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020. 19
18-12-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019 - 2020). 24
19-12-2018 Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định miễn tiền sử dụng đất phục vụ mai táng đối với người chết thuộc diện chính sách tại các dự án xây dựng nghĩa trang đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
20-12-2018 Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với công trình xây dựng dân dụng và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2018 Quyết định số 4499/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
28-12-2018 Quyết định số 4695/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tinh. 48
02-01-2019 Quyết định số 01/QĐ-UBND ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2019. 51
19-12-2018 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2019. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2018 Quyết định số 4413/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh. 67
21-12-2018 Quyết định số 4567/QĐ-UBND phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. 68
24-12-2018 Quyết định số 4593/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. 89
27-12-2018 Quyết định số 4664/QĐ-UBND công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 92
02-01-2019 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 94
03-01-2019 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019. 99
04-01-2019 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh số lượng giống lúa lai hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019. 101
04-01-2019 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện biểu tượng linh vật năm Kỷ Hợi 2019. 103
04-01-2019 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Kỷ Hợi 2019. 107
09-01-2019 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 114
23,688,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner