"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2019 Ngày 14 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2019 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. 55
18-02-2019 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 60
19-02-2019 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019. 65
22-02-2019 Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh Bình Định. 73
25-02-2019 Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019. 76
01-03-2019 Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. 80
07-03-2019 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. 98
23,655,218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner