"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2019 Ngày 20 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2019 Quyết định số 692/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. 03
07-03-2019 Quyết định số 705/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
07-03-2019 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử: ĐỊA ĐIỂM NHÀ THẦY TRƯƠNG VĂN HIẾN. 14
07-03-2019 Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử: CHIẾN THẮNG HỘI SƠN. 16
07-03-2019 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử ĐỊA ĐẠO GÒ QUÁNH. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2019 Quyết định số 744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. 20
12-03-2019 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. 65
23,678,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner