"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2019 Ngày 08 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2019 Quyết định số 1243/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh. 03
11-04-2019 Quyết định số 1262/QĐ-UBND vè việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoài Nhơn. 18
11-04-2019 Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phù Mỹ. 30
11-04-2019 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Quy Nhơn. 38
17-04-2019 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 (Vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh). 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2019 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 52
12-04-2019 Quyết định số 1296/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 57
17-04-2019 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 66
19-04-2019 Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Hiệp Hội Thủy sản Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023. 88
19-04-2019 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định. 91
19-04-2019 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 104
19-04-2019 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. 105
24-04-2019 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 115
23,655,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner