"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2019 Ngày 15 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2019 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và các văn bản dưới luật có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ. 13
10-05-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2019 Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2019. 21
25-04-2019 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phân bổ dự toán thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 28
26-04-2019 Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 72
26-04-2019 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 - 2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 76
26-04-2019 Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 88
26-04-2019 Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung nhiệm vụ của Sở Tài chính vào Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 94
26-04-2019 Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. 103
02-05-2019 Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc chuyển giao Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh. 113
03-05-2019 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn. 115
23,655,203 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner