"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2019 Ngày 21 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2019 Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực các quyết định của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. 06
05-06-2019 Quyết định số 1879/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của ngành y tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 08
06-06-2019 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2019. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2019 Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020. 22
24-05-2019 Quyết định số 1779/QĐ-UBND về vuệc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án điều tra, khảo sát giá đất và xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
27-05-2019 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Quốc tế Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 27
29-05-2019 Quyết định số 1815/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 33
31-05-2019 Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định. 81
31-05-2019 Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc điều chỉnh sửa đổi mức thu lệ phí đối với 02 thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. 95
05-06-2019 Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 98
06-06-2019 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 105
06-06-2019 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 108
07-06-2019 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bàn giao rừng trồng ngập mặn thuộc Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại năm 2019. 110
07-06-2019 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 112
11-06-2019 Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 114
13-06-2019 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Khám phá khoa học. 116
23,593,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner