"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2019 Ngày 15 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2019 Quyết định số 2001/QĐ-UBND phê duyệt nội dung chi, mức chi phục vụ các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 12
28-06-2019 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. 14
28-06-2019 Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc phân bố chi tiết kinh phí thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án, công trình của tỉnh năm 2019 (nguồn cấp quyền sử dụng đất). 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2019 Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040. 22
12-06-2019 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn. 24
13-06-2019 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Dự án: Khu đô thị An Phước. 32
13-06-2019 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh năm 2019 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. 38
14-06-2019 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 40
17-06-2019 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định. 45
18-06-2019 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. 51
18-06-2019 Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Phương Mai Bay Resort. 59
19-06-2019 Quyết định số 2072/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 66
19-06-2019 Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán kinh phí Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định năm 2019. 69
20-06-2019 Quyết định số 2080/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 73
24-06-2019 Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch trong năm 2019 trên địa bàn huyện Vân Canh. 81
26-06-2019 Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội ". 85
27-06-2019 Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 ". 90
01-07-2019 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước, lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định. 98
02-07-2019 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định. 108
17-06-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định. 114
23,655,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner