"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2019 Ngày 24 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2019 Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng năm 2019. 03
10-07-2019 Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định 2019 - đợt 1. 07
10-07-2019 Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 12
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2019 Quyết định số 2147/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019. 14
27-06-2019 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 43
28-06-2019 Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung "Giảm nghèo thông tin" thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" của tỉnh Bình Định năm 2019. 50
02-07-2019 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn. 59
03-07-2019 Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 61
05-07-2019 Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2019, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn. 98
05-07-2019 Quyết định số 2310/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 110
16-07-2019 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019. 113
15-07-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
23,688,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner