"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2019 Ngày 02 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 04
11-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 10
11-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
11-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 46
11-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND về ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025. 48
11-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 54
11-07-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. 61
11-07-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025. 70
11-07-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 78
11-07-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
11-07-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 82
11-07-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 84
11-07-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. 87
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV. 97
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2019 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ năm 2019) (đợt 2). 99
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2019 Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. 103
04-07-2019 Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. 114
23,655,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner