"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2019 Ngày 05 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
23-08-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định. 21
23-08-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2019 Quyết định số 2670/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ và thay đổi thành viên Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 45
05-08-2019 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát. 47
05-08-2019 Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Long Vân (Khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. 51
12-08-2019 Quyết định số 2787/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý về du lịch tỉnh Bình Định. 54
29-08-2019 Quyết định số 3059/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2019. 59
29-08-2019 Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2019. 67
29-08-2019 Quyết định số 3061/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2019. 77
29-08-2019 Quyết định số 3062/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2019. 87
29-08-2019 Quyết định số 3063/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2019. 97
29-08-2019 Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2019. 107
28-08-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 116
23,688,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner