"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66           Năm 2019 Ngày 25 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
25-09-2019 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2019 Quyết định số 3500/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2019 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định. 19
07-10-2019 Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh). 25
17-10-2019 Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2019 Quyết định số 3441/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn - Phân khu A (Khu du lịch biệt thự - nghỉ dưỡng cao cấp La Poesie). 34
30-09-2019 Quyết định số 3501/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến Mũi Tấn. 41
04-10-2019 Quyết định số 3583/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2019. 49
07-10-2019 Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học FPT - Phân hiệu AI Quy Nhơn. 51
10-10-2019 Quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã An Hòa, huyện An Lão theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. 55
10-10-2019 Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. 59
10-10-2019 Quyết định số 3666/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035. 61
14-10-2019 Quyết định số 3702/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 74
14-10-2019 Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên tỉnh Bình Định. 80
14-10-2019 Quyết định số 3723/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035. 85
18-10-2019 Quyết định số 3767/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng. 94
18-10-2019 Quyết định số 3768/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xác định khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. 97
21-10-2019 Quyết định số 3788/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. 99
21-10-2019 Quyết định số 3792/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 103
23,673,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner