Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 30-12-2006: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã nghỉ việc. (từ trang 04 đến trang 05)
28-12-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 06 đến trang 10)
17-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 11)
17-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 12 đến trang 13)
17-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 14 đến trang 15)
18-12-2006 Quyết định số 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007. (từ trang 16 đến trang 33)
22-12-2006 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 34 đến trang 46)
25-12-2006 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Sông Kôn thành Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn. (từ trang 47 đến trang 50)
25-12-2006 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Hà Thanh thành Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh. (từ trang 51 đến trang 53)
26-12-2006 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 72)
20-12-2006 Quyết định số 3180/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức chi đào tạo nghề ngắn hạn và tập huấn nghề. (từ trang 73 đến trang 75)
25-12-2006 Quyết định số 3210/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Cụm công nghiệp thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. (từ trang 76 đến trang 78)
27-12-2006 Quyết định số 3241/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. (từ trang 79 đến trang 87)
29-12-2006 Quyết định số 3286/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp Hội sản xuất và kinh doanh Rượu Bàu Đá Bình Định. (từ trang 88 đến trang 89)
29-12-2006 Quyết định số 3291/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình Khu Cảng Nhơn Hội. (từ trang 90 đến trang 94)
29-12-2006 Quyết định số 3303/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt phương án cấp phát thanh toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng trong vốn đối ứng của Tiểu dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định. (trang 95)
29-12-2006 Quyết định số 3304/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (kinh phí dự phòng). (từ trang 96 đến trang 97)
22-12-2006 Chỉ thị số 17/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2007. (từ trang 98 đến trang 101)
25-12-2006 Chỉ thị số 18/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch LMLM tái phát trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 102 đến trang 105)
28-12-2006 Chỉ thị số 19/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới. (từ trang 106 đến trang 108)
23,495,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner