Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 10-01-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định theo mô hình công ty mẹ - công ty con. (từ trang 03 đến trang 51)
27-12-2006 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 52 đến trang 78)
03-01-2007 Quyết định số 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại V cho khu vực trung tâm huyện lỵ An Lão. (trang 79)
21-12-2006 Quyết định số 3193/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Cửa hàng xăng dầu số 4 đến ngã 3 Đống Đa). (từ trang 80 đến trang 82)
27-12-2006 Quyết định số 3240/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. (từ trang 83 đến trang 90)
27-12-2006 Quyết định số 3255/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Lưới điện hạ thế Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định. (từ trang 91 đến trang 93)
29-12-2006 Quyết định số 3292/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Bình Định. (từ trang 94 đến trang 96)
29-12-2006 Quyết định số 3307/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều hành Dự án cấp tỉnh về “Phát triển chiến lược triển khai hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xóa mù chữ tại Việt Nam”. (từ trang 97 đến trang 98)
03-01-2007 Quyết định số 06/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề của ngành y tế. (từ trang 99 đến trang 100)
04-01-2007 Quyết định số 14/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất. (từ trang 101 đến trang 102)
23,579,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner