Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30-01-2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007. (từ trang 04 đến trang 09)
17-12-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2007 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007. (từ trang 10 đến trang 34)
17-12-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 38)
17-12-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 39 đến trang 54)
17-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 58)
17-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 59 đến trang 60)
17-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hành hóa phục vụ miền núi năm 2007. (từ trang 61 đến trang 63)
17-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 67)
17-12-2006 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. (từ trang 68 đến trang 80)
17-12-2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định. (từ trang 81 đến trang 82)
17-12-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. (từ trang 83 đến trang 84)
17-12-2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định. (từ trang 85 đến trang 87)
17-12-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định. (từ trang 88 đến trang 92)
10-01-2007 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 93 đến trang 94)
11-01-2007 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2006. (từ trang 95 đến trang 96)
11-01-2007 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính đơn giá cho thuê đất và đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng về phía Núi Hòn Chà, thành phố Quy Nhơn. (trang 97)
11-01-2007 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2007. (từ trang 98 đến trang 99)
11-01-2007 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 100 đến trang 101)
11-01-2007 Quyết định số 96/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 102 đến trang 103)
11-01-2007 Quyết định số 98/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD - ĐT tỉnh Bình Định năm học 2006 - 2007. (trang 104)
12-01-2007 Quyết định số 104/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 105)
23,508,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner