Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 28-02-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 - Phần xây dựng và lắp đặt. (từ trang 03 đến trang 04)
14-02-2007 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (BidiPhar) theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. (từ trang 05 đến trang 54)
14-02-2007 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. (từ trang 55 đến trang 70)
14-02-2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 71 đến trang 80)
22-02-2007 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 81 đến trang 92)
22-02-2007 Quyết định số 417/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007. (từ trang 93 đến trang 94)
27-02-2007 Quyết định số 483/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo cứu người của tỉnh Bình Định năm 2007. (từ trang 95 đến trang 99)
02-03-2007 Quyết định số 513/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 100 đến trang 101)
23,403,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner