Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 10-03-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 10)
14-02-2007 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh. (từ trang 11 đến trang 53)
26-02-2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 54 đến trang 63)
26-02-2007 Quyết định số 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 64 đến trang 79)
28-02-2007 Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 80 đến trang 84)
14-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách năm 2007. (từ trang 85 đến trang 91)
28-02-2007 Quyết định số 485/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Định. (từ trang 92 đến trang 95)
01-03-2007 Quyết định số 497/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng công trình: Đường phía tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn). (từ trang 96 đến trang 99)
02-03-2007 Quyết định số 509/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2007. (từ trang 100 đến trang 103)
02-03-2007 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 104 đến trang 105)
23,490,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner