Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 10-04-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2007 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quản xét tuyển bổ sung viên chức ngành GD - ĐT tỉnh Bình Định đợt 2, năm 2006 - 2007. (từ trang 03 đến trang 16)
21-03-2007 Quyết định số 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. (từ trang 17 đến trang 32)
21-03-2007 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 36)
26-03-2007 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. (từ trang 37 đến trang 46)
29-03-2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2007. (từ trang 47 đến trang 48)
02-04-2007 Quyết định số 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 49 đến trang 69)
03-04-2007 Quyết định số 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2007 dự án: Phát triển ngành lâm nghiệp (Dự án WB3). (từ trang 70 đến trang 73)
03-04-2007 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2007 dự án: Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (Dự án KfW6). (từ trang 74 đến trang 77)
04-04-2007 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (trang 78)
23-03-2007 Quyết định số 667/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2007. (từ trang 79 đến trang 88)
27-03-2007 Quyết định số 686/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 89 đến trang 92)
02-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hòa. (từ trang 93 đến trang 97)
02-04-2007 Quyết định số 724/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2007. (từ trang 98 đến trang 100)
04-04-2007 Quyết định số 771/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chưwng trình 134 và Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006 - 2010). (từ trang 101 đến trang 102)
23,592,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner