Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 xuất bản ngày 10-05-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2007 Quyết định số 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
24-04-2007 Quyết định số 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh năm 2007. (từ trang 05 đến trang 16)
24-04-2007 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg và số 187/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2007. (từ trang 17 đến trang 27)
02-05-2007 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng dạy nghề cho Trung tâm dịch vụ các Khu công nghiệp Bình Định. (từ trang 28 đến trang 29)
02-05-2007 Quyết định số 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Trà Xom. (từ trang 30 đến trang 36)
23-04-2007 Quyết định số 948/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2007. (từ trang 37 đến trang 40)
27-04-2007 Quyết định số 963/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Tổng dự toán xây dựng công trình: Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1). (từ trang 41 đến trang 43)
23,382,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner