Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 20-05-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 10)
02-05-2007 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn. (từ trang 11 đến trang 25)
04-05-2007 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại nguồn thu cho các đơn vị thu lệ phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo. (từ trang 26 đến trang 28)
04-05-2007 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá bán nước máy của Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn. (từ trang 29 đến trang 30)
08-05-2007 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh theo Nghị định 61/CP. (từ trang 31 đến trang 32)
09-05-2007 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh theo Nghị định 61/CP. (từ trang 33 đến trang 34)
10-05-2007 Quyết định số 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 35 đến trang 47)
11-05-2007 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 48 đến trang 49)
11-05-2007 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
14-05-2007 Quyết định số 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh bậc trung học tỉnh Bình Định năm 2007. (từ trang 52 đến trang 53)
03-05-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2007. (từ trang 54 đến trang 56)
14-05-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. (từ trang 57 đến trang 63)
03-05-2007 Quyết định số 978/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006 - 2007 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 78)
03-05-2007 Quyết định số 979/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2007 - 2008 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 83)
09-05-2007 Quyết định số 1041/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 84 đến trang 86)
10-05-2007 Quyết định số 1054/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư (UBND tỉnh) thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. (từ trang 87 đến trang 88)
10-05-2007 Quyết định số 1059/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 89 đến trang 90)
10-05-2007 Quyết định số 1060/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện An Lão, Hoài Ân để tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu HĐNHD xã, thị trấn. (từ trang 91 đến trang 92)
11-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng công trình: Hoa viên Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 93 đến trang 95)
14-05-2007 Quyết định số 1087/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định. (từ trang 96 đến trang 98)
14-05-2007 Quyết định số 1088/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số nội dung công việc có liên quan đến công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý môi trường trong Khu Kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 99 đến trang 100)
15-05-2007 Quyết định số 1102/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Nhơn Hải - Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn thành đường cơ động xã đảo Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 101 đến trang 102)
23,592,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner