Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 30-08-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 13)
15-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 19)
15-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 20 đến trang 35)
13-08-2007 Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. (từ trang 36 đến trang 53)
13-08-2007 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung suất đầu tư trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại Bình Định. (từ trang 54 đến trang 57)
15-08-2007 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. (từ trang 58 đến trang 60)
14-08-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 61 đến trang 63)
09-08-2007 Quyết định số 1805/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 73)
13-08-2007 Quyết định số 1815/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ. (từ trang 74 đến trang 89)
14-08-2007 Quyết định số 1838/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc huyện Hoài Nhơn. (từ trang 90 đến trang 91)
15-08-2007 Quyết định số 1848/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 92)
15-08-2007 Quyết định số 1861/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I. (trang 93)
16-08-2007 Quyết định số 1863/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức khai thác tuyến xe buýt Hoài Nhơn - Quy Nhơn và ngược lại của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải xe buýt Bình Định. (từ trang 94 đến trang 96)
17-08-2007 Quyết định số 1874/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ tiêu hủy heo bị bệnh tai xanh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. (trang 97)
17-08-2007 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ và quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh “heo tai xanh” trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 98 đến trang 101)
23,600,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner