Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 48 xuất bản ngày 31-10-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dự nguồn ngoài chỉ tiêu biên chế (Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh). (từ trang 03 đến trang 04)
15-10-2007 Quyết định số 688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch các điểm khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 10)
18-10-2007 Quyết định số 707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 12)
18-10-2007 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 19)
16-10-2007 Quyết định số 2379/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dư nợ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua hộ gia đình năm 2007. (từ trang 20 đến trang 22)
18-10-2007 Quyết định số 2390/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 24)
18-10-2007 Quyết định số 2393/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư B đảo 1 Bắc sông Hà Thanh (giai đoạn 2), thành phố Quy Nhơn. (từ trang 25 đến trang 27)
19-10-2007 Quyết định số 2400/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Giấy và Bao bì Carton Bình Định. (từ trang 28 đến trang 29)
23-10-2007 Quyết định số 2425/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tổ chức đấu thầu, phê duyệt thủ tục đấu thầu và ký hợp đồng tư vấn đối với công tác giám sát đền bù, giải phóng mặt bằng và quản lý môi trường Dự án năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) của tỉnh đã phê duyệt. (từ trang 30 đến trang 31)
23-10-2007 Quyết định số 2430/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) của tỉnh được tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án REII của tỉnh. (từ trang 32 đến trang 33)
24-10-2007 Quyết định số 2448/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Công trình: Khu tái định cư vùng sạt lở ven biển Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. (từ trang 34 đến trang 37)
26-10-2007 Quyết định số 2479/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Điều chỉnh nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ. (từ trang 38 đến trang 40)
31-10-2007 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 45)
23,485,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner